AAS

De AAS (Actie- en Adviesgroep Solidariteit) is sinds 2005 de officiële adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking. De AAS brengt advies uit op vraag van het stadsbestuur (bijvoorbeeld bij het sluiten van een convenant gemeentelijke internationale samenwerking met de Vlaamse overheid of bij de opmaak en wijzigingen van het subsidiereglement) of geeft advies op eigen initiatief. De stad vindt dit gestructureerd overleg met het lokaal middenveld zeer belangrijk om de kwaliteit van het lokaal beleid te verhogen en om samen activiteiten uit te werken.

De samenstelling van de AAS vind je hier.